Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η έκθεση για το 2020 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (η-Διακυβέρνηση/e-Government) στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από την συνεχή προσπάθεια των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Διοικήσεων να αναπτύξουν καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες αφού όλο και περισσότεροι Πολίτες θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικές διαδικτυακές υπηρεσίες λόγω της ευκολίας στην διαθεσιμότητα και ευχρηστία τους.

Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της η-Διακυβέρνησης. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πολίτες που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαρτώνται πλήρως από την ψηφιακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Από τη λειτουργία μιας επιχείρησης, την αναζήτηση δικαιοσύνης για μια μικρή αξίωση, την εγγραφή στην εκπαίδευση, η καθημερινή ζωή έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι, η κρίση αυτή ανέδειξε τη σημασία της ετήσιας αξιολόγησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία συνοψίζεται στην παρούσα έκθεση.

Αυτή η έκθεση, όπως και οι προηγούμενες της, παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων αξιολόγηση της προόδου στην ψηφιακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε 36 χώρες. Συγκρίνει τις χώρες με βάση τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και επιτρέπει στις συμμετέχουσες χώρες να κατανοήσουν καλύτερα πού βρίσκονται σε σχέση με την η-Διακυβέρνηση.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.
Benchmark 2020 - Background Report
Benchmark 2020 - Insight Report