Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά την 18η έκδοση του Δελτίου η-Διακυβέρνησης για την Κύπρο η οποία δημοσιοποιήθηκε αρχές Μαρτίου 2016. Η νέα έκδοση του δελτίου είναι επίσης διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JoinUp μαζί με τα Δελτία και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Για πρόσβαση σε όλα τα Δελτία παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα του δελτίου είναι Αγγλικά.
eGovernment in Cyprus - February 2016 - 18_00 - v3_00.pdf