Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά το Δελτίο για την η-Διακυβέρνηση στην Κύπρο η οποία δημοσιοποιήθηκε αρχές Απριλίου 2017. Η νέα έκδοση του δελτίου είναι επίσης διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JoinUp μαζί με τα Δελτία και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Για πρόσβαση σε όλα τα Δελτία παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα του δελτίου είναι Αγγλικά.


eGovernment_in_Cyprus_2017_Final.pdf