Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Μια προηγμένη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία έχει αντίκτυπο και επηρεάζει τους πολίτες; αυτό μπορεί να λειτουργήσεις προς όφελος όλων μόνον όταν οι πολίτες εμπιστεύονται τις διοικήσεις που είναι υπεύθυνες για αυτές τις αλλαγές.


Με βάση την Έκθεση του 2019, διαφαίνεται ότι οι δημόσιες διοικήσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο εστιάζουν πολύ στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πολιτών. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι προσπάθειες για ενίσχυση των παραμέτρων της η-Διακυβέρνησης αναφορικά με τη διαφάνεια, της διασυνοριακής κινητικότητα και των απαιτούμενων κρίσιμων τεχνολογιών (key-enablers).

Η έκθεση για το 2019 υπογράμμιζε επίσης πως η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι όλο και πιο σημαντική για τους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.eGovernment Benchmark 2019 - Insight Report
eGovernment Benchmark 2019 - Background Report