Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Η Έκθεση του 2016 σχετικά με την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποκαλύπτει ότι οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και πιο προσιτές σε όλη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, τα πορίσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η ανάπτυξη δεν είναι ενιαία και ότι αρκετές χώρες στην Ευρώπη έχουν μείνει πίσω.


Η έρευνα αυτή αξιολογεί τις Υπηρεσίες που αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες καλύπτουν τους πιο κοινούς τομείς δημόσιων υπηρεσιών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. Οι τομείς αυτοί αξιολογούνται μία φορά κάθε δύο χρόνια. Για το 2015 αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που εμπίπτουν στους τομείς Δικαιοσύνη (Justice), Οικονομία (Economic), Μεταφορές (Transport) και Κινητικότητα (Moving).


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.eGovernment Benchmark 2016 - Insight Report
eGovernment Benchmark 2016 - Background Report