Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠ


Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στην ευρύτερη περιοχή της αστικής Λευκωσίας και πιο συγκεκριμένα εντός των Διοικητικών ορίων ενός εκ των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμειας, Αγλαντζιάς και Λατσιών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στην οδό Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17/02/2023 και ώρα 12:00μμ

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://dits.dmrid.gov.cy) κάτω από το σχετικό εικονίδιο («Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος») καθώς και στα τηλέφωνα 22601392 και 22601376.


10 Ιανουαρίου 2023

Διευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.docx

 κτηριολογική μελέτη.pdf

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.doc