Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 22/10/2021 Αρ. Εφημερίδας 5384 (Αρ. δημοσίευσης 937) σχετικά με την ανάγκη για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργούς Πληροφορικής για τη στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκησης του ΥΦΕΚΨΠ για σκοπούς υλοποίησης/ διαχείρισης ψηφιακών έργων της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 12/11/2021 και ώρα 2.00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22601406 ή 22691912.