Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά την 17η έκδοση του Δελτίου η-Διακυβέρνησης για την Κύπρο η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα του δελτίου είναι Αγγλικά.

eGov in Cyprus - January 2015 - v_17_0_Final.pdf