Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Για θέματα που αφορούν στην συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, επικοινωνήστε με το αρμόδιο Τμήμα της εκάστοτε η-Υπηρεσίας.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ -
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕπαρχίαΤηλέφωνο
Λευκωσία22409733
Λευκωσία22878136
Λεμεσός25804335
Λεμεσός25804346
Λεμεσός25804320
Λάρνακα24805214
Λάρνακα24805240
Πάφος26821240
Πάφος26821247
Αμμόχωστος23816529
Αμμόχωστος23816515Για θέματα CY Login:
Email: cyloginsupport@dits.dmrid.gov.cy
(Μόνο για προβλήματα ή βοήθεια σε θέματα εγγραφής (δημιουργία προφίλ) ή σύνδεσης στο σύστημα CY Login)
Διεύθυνση: Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1446, Λευκωσία
Fax: +357 - 22602751
Email: director@dits.dmrid.gov.cy