Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Διεύθυνση: Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1446, Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 - 22601406

Fax: +357 - 22602751

Email: director@dits.dmrid.gov.cy