Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Μηχανογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το σύστημα αφορά την δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος για τις εργασίες του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο καλύπτει την εγγραφή εργοδοτών και ασφαλισμένων προσώπων, την είσπραξη εισφορών, ποινικές διώξεις, την εξέταση και πληρωμή παροχών και την παραγωγή στατιστικών και άλλων καταστάσεων. Επιπρόσθετα, τo σύστημα παρέχει τη δυνατότητα είσπραξης εισφορών μέσω του Διαδικτύου.Μηχανογραφημένο Σύστημα Τμήματος Εργασίας
Το Μηχανογραφημένο Σύστημα του Τμήματος Εργασίας είναι  ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τοποθέτησης ανέργων σε εργασία για το Τμήμα Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο με τις λεπτομέρειες των ανέργων, των κενών θέσεων, αναζήτηση/εντοπισμό ανέργων με τα κατάλληλα προσόντα για συγκεκριμένη θέση, παρακολούθηση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων και ετοιμασία στατιστικών καταστάσεων, όπως και παρακολούθηση εγγραφής αιτήσεων αλλοδαπών για εργασία στην Κύπρο.

Από τον Ιανουάριο του 2005, με την αναβάθμιση του συστήματος και σε διαδικτυακή εφαρμογή, το σύστημα προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα (Κύπριους και Ευρωπαίους) μέσω του διαδικτύου. Οι αιτητές εργασίας έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σαν άνεργοι για πρώτη φορά μέσω του συστήματος αυτού, όπως και να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της αίτησης τους, δυνατότητα αναζήτησης εργασίας, δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης τους και τη δυνατότητα καταχώρησης Βιογραφικού στο σύστημα το οποίο οι Εργοδότες θα μπορούν να κάνουν αναζήτηση για να βρουν άτομα για εργοδότηση. Οι Εργοδότες μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Τμήμα Εργασίας για πρώτη φορά μέσω του συστήματος αυτού όπως επίσης και να καταχωρήσουν Κενές Θέσεις εργασίας και να κάνουν αναζήτηση στα καταχωρημένα Βιογραφικά των Αιτητών Εργασίας για ανεύρεση προσωπικού. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας αυτής είναι: http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy  Επιθεώρηση Εργοστασίων
Το σύστημα Επιθεώρηση Εργοστασίων αφορά την μηχανογράφηση των εργασιών του Κλάδου Επιθεώρησης Εργοστασίων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για να είναι δυνατή η αποκέντρωση της παροχής υπηρεσιών και η απλοποίηση των υπηρεσιών του Τμήματος.Μηχανογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Το σύστημα αυτό αφορά την δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο παρέχει ιστορικό υποθέσεων, τήρηση μητρώου προσωπικού και ιδρυμάτων, προγραμματισμό εργασιών με βάση προτεραιότητες, ετοιμασία στατιστικών και άλλων καταστάσεων, εξέταση και πληρωμή δημοσίου βοηθήματος, παρακολούθηση προϋπολογισμών και δαπανών.Λογισμικό Ξενοδοχειακής Διεύθυνσης και Εγγραφής Φοιτητών (Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου)
Το Λογισμικό Ξενοδοχειακής Διεύθυνσης και Εγγραφής Φοιτητών  χειρίζεται τις εγγραφές και διαχειρίζεται τα στοιχεία των φοιτητών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου
Το Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου αποτελεί μια προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει σημαντικές περιβαλλοντικές πληροφορίες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα το Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να έχει πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και συγκεκριμένα σε ετήσια στοιχεία έκλυσης ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος, μεταφοράς ρύπων σε λύματα όπως επίσης και μεταφοράς αποβλήτων εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).

Οι πληροφορίες ρύπων που εκλύονται από τις βιομηχανίες εισάγονται από τις ίδιες τις βιομηχανίες μέσω του διαδικτυακού συστήματος που υλοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η ιστοσελίδα είναι http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy