Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Διεξήχθη στις14/10/2021 ενημερωτική συνάντηση και παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, σε ότι αφορά στα έργα πληροφορικής που υποβλήθηκαν κάτω από το ΣΑΑ και που αφορούν:

· Δικαστική Υπηρεσία
· Νομική Υπηρεσία
· Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
· Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
· Τμήμα Τελωνείων
· Τμήμα Φορολογίας
· Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Στην ίδια συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος και η σημερινή κατάσταση των έργων Digital Service Factory, Exchange, ΑΡΙΑΔΝΗ και Government Cloud.

Η Διευθύντρια του ΤΥΠ τόνισε στη συνάντηση τη σημαντικότητα των έργων αυτών, καθώς επίσης επεκτάθηκε και αναφέρθηκε και σε άλλα έργα του ΤΥΠ υψίστης σημασίας και προτεραιότητας.