Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για διεκδίκηση θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2018. Το σύστημα χρησιμοποιεί την υποδομή της διαδικτυακής κυβερνητικής διόδου ασφαλείας Αριάδνη και σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από λειτουργούς του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής. Επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερομένους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετράωρου, να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις στη δημοσία υπηρεσία, είτε χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη “Αριάδνη”, είτε την Ιστοσελίδα της Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία έχει τύχει των αναγκαίων αλλαγών και εκσυγχρονισμού. Το σύστημα είναι σύμφωνο με τα πλέον σύγχρονα Διεθνή Πρότυπα, καθώς και την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για συμβατότητα με τις φορητές συσκευές. Επιπλέον, το σύστημα αναπτύχθηκε με πρότυπα που επιτρέπουν τη χρήση του από άτομα με αναπηρίες, περιλαμβανομένων και ατόμων με οπτική αναπηρία.