Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Σε συνεργασία με το το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τέθηκε σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, μέσω του οποίου ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλωση όρων εργοδότησης των υπαλλήλων του.