ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2019Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ ΤΥΠ2018/027/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
14/03/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ORACLE ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (EOASIS) ΤΥΠ2018/035/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
14/01/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EOASIS ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΥΠ2018/041/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
18/01/2019 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 4 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΤΥΠ2019/022/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
11/09/2019 - SSM COMPUTER SYSTEMS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EOASIS ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2018/021/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
08/01/2019 - DATATECH IT SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NCTS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2018/039/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
13/05/2019 - INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ IBM CASE FOUNDATION ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (eOASIS) ΤΥΠ2019/002/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
14/05/2019 - DATATECH IT SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΤΥΠ2019/028/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
11/10/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ZEBRA CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΔΥ) ΤΥΠ2018/025/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
07/02/2019 - NET-U CONSULTANS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FORTINET ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠ2019/026/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
04/10/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΤΥΠ2018/044/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
18/03/2019 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (SWITCHES) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2019/003/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
06/09/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WEBTMA ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠ2018/038/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
21/01/2019 - VITUAL IT Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΥΠ2019/019/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
05/06/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2019/024/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
10/10/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LASERCHARGE LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ηΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2019/011/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
31/05/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2019/023/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
07/08/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ZEBRA CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ETHERNET L3 VPN ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΚΔ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2019/008/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
30/08/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CABLENET COMMUNICATION SYSTEM LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2019/013/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
11/06/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ RALLITON LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS) ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΣΗΣ ΤΥΠ2019/015/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
10/07/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ η-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (SHAREPOINT) ΤΥΠ2019/038/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
16/12/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ (1).pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ (1).pdf
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΥΠ2019/004/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
01/07/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ALLWEB SOLUTIONS S.A. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FIBER OPTIC SWITCHES) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2017/025/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
13/02/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
PROVISION OF MAINTENANCE/SUPPORT AND OPTIONAL SERVICES FOR THE LXR.CCN SOFTWARE USED FOR THE CONNECTION OF TAXATION SYSTEMS/APPLICATIONS WITH THE CCN/CSI GATEWAY ΤΥΠ2018/046/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
12/03/2019 - VIVANSA Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2018/013/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
10/01/2019 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - HELP DESK ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2018/012/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
07/01/2019 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ETHERNET L3 VPN ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΔΔ) ΤΥΠ2018/032/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
07/01/2019 - CYTA Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2018/047/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
02/04/2019 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠ2019/020/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
07/08/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΤΥΠ2018/045/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
02/04/2019 - STAR ONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠ2019/033/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
06/12/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBM ITALIA S.p.A Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ WEBSPHERE ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TAXISNET ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2019/025/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
17/09/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ EMCS, ECS, ICS EOR12 ΚΑΙ RISK ANALYSIS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΕΠΤΑ (7) ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2018/026/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
22/08/2019 - EUROPEAN DYNAMICS S.A. Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS) Α3 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2019/017/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
16/10/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, .NET FRAMEWORK ΚΑΙ FSLDM ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΥΕΑΕ) ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2018/042/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
30/01/2019 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΕΚΕ) ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΤΥΠ2019/027/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
24/10/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ D.C. TECHLINK LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2019/005/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
23/05/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ η-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠ2019/030/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
17/10/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2019/006/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
25/02/2019 - KPMG LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (SWITCHES) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2019/003/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
06/09/2019 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ eFILING ΤΟΥ ΤΕΕΕΠ ΤΥΠ2019/021/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
13/08/2019 - IBM ITALIA S.p.A Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2019/035/Α/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/02/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ TPCO CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΠΥΟ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (ΠΣΔΣΧ) ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΤΥΠ2020/004/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/05/2020 - STARONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ WDM 10GBPS ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ DATACENTRES ΤΟΥ ERP ΤΥΠ2019/037/Α/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/03/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ PRIMETEL PLC Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΑ) ΤΥΠ2019/039/Σ/Β
03/04/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ZEBRA CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ARCGIS ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΑΑΠ ΤΥΠ2019/029/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/01/2020 - MARATHON DATA SYSTEMS Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ/ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠ2020/002/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/05/2020 - HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf