ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2020Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2019/035/Α/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/02/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ TPCO CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΠΥΟ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (ΠΣΔΣΧ) ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΤΥΠ2020/004/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/05/2020 - STARONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRIS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΤΕΕΕΠ) ΤΥΠ2019/041/Δ/Β
28/01/2020 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠ2020/006/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/05/2020 - CYTA Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "η-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΤΥΠ2019/044/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
16/03/2020 - STARONE CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MS BIZTALK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΤΥΠ2020/009/Α/Β
22/04/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ WDM 10GBPS ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ DATACENTRES ΤΟΥ ERP ΤΥΠ2019/037/Α/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/03/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ PRIMETEL PLC Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΑ) ΤΥΠ2019/039/Σ/Β
03/04/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ZEBRA CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΦΠΑ" (VAT REFUND) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2019/036/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/01/2020 - EUROPEAN DYNAMICS S.A. Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ARCGIS ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΑΑΠ ΤΥΠ2019/029/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/01/2020 - MARATHON DATA SYSTEMS Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ/ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠ2020/002/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/05/2020 - HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΥΠ2020/003/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/08/2020 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (WEB APPLICATION FIREWALL) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠ2020/022/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
02/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2020/017/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
10/09/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ SILICONBLUE CORPORATION LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2020/024/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
22/09/2020 - STARONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2020/019/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/10/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ (ENTRAL ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΥΠ2020/007/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/07/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ Α3 ΚΑΙ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α1 ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠ2020/018/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LASERCHARGE LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (η-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΥΠΠΑΝ) ΤΥΠ2020/016/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
24/06/2020 - H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GOVERNMENT SECOND INTERNET CONNECTION) ΤΥΠ2020/014/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CABLENET LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-OASIS ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΤΥΠ2020/008/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/08/2020 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΤΕΕΕΠ) ΤΥΠ2020/013/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/08/2020 - G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ η-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠ2017/008/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/09/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBM ITALIA S.p.A. (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΥΠ2020/011/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/06/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ AC GOLDMAN SOLUTIONS & SERVICES GSS Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf