ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2020Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2019/035/Α/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/02/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ TPCO CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΠΥΟ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (ΠΣΔΣΧ) ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΤΥΠ2020/004/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/05/2020 - STARONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRIS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΤΕΕΕΠ) ΤΥΠ2019/041/Δ/Β
28/01/2020 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠ2020/006/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/05/2020 - CYTA Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "η-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΤΥΠ2019/044/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
16/03/2020 - STARONE CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MS BIZTALK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΤΥΠ2020/009/Α/Β
22/04/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ WDM 10GBPS ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ DATACENTRES ΤΟΥ ERP ΤΥΠ2019/037/Α/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/03/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ PRIMETEL PLC Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΑ) ΤΥΠ2019/039/Σ/Β
03/04/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ZEBRA CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΦΠΑ" (VAT REFUND) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2019/036/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/01/2020 - EUROPEAN DYNAMICS S.A. Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ARCGIS ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΑΑΠ ΤΥΠ2019/029/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/01/2020 - MARATHON DATA SYSTEMS Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ/ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠ2020/002/Δ/Α
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/05/2020 - HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΥΠ2020/003/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/08/2020 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (WEB APPLICATION FIREWALL) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠ2020/022/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
02/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2020/017/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
10/09/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ SILICONBLUE CORPORATION LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2020/024/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
22/09/2020 - STARONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2020/019/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/10/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ (ENTRAL ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΥΠ2020/007/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/07/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ Α3 ΚΑΙ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α1 ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠ2020/018/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LASERCHARGE LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (η-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΥΠΠΑΝ) ΤΥΠ2020/016/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
24/06/2020 - H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GOVERNMENT SECOND INTERNET CONNECTION) ΤΥΠ2020/014/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/10/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CABLENET LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-OASIS ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΤΥΠ2020/008/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/08/2020 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΤΕΕΕΠ) ΤΥΠ2020/013/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/08/2020 - G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ η-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠ2017/008/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/09/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBM ITALIA S.p.A. (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΥΠ2020/011/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/06/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ AC GOLDMAN SOLUTIONS & SERVICES GSS Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2020/005/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ UNISYSTEMS Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (SERVERS) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2020/012/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
22/12/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΠ2020/032/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/11/2020 - H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ArcGIS ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΠ2020/031/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
13/11/2020 - MARATHON DATA SYSTEMS Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΥΠ2020/036/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/12/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠ2020/015/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
09/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ STARONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΦΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΦΠ.pdf
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΤΥΠ2020/033/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
15/12/2020 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AUTODESK ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΥΠ2020/021/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
01/12/2020 - ARCHISYSTEMS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ (LOAD BALANCERS) ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (e-PROCUREMENT) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠ2020/029/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/11/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2020/027/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/12/2020 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CELLOCK LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf