ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2022Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ WEB-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΘΕΑΣΗΣ ΤΩΝ Η-ΦΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΈΧΡΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2021/024/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
22/02/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IRON MOUNTAIN (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΠΑ (VAT e-COMMERCE PACKAGE - ONE STOP SHOP) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2021/055/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
11/01/2022 - CELLOCK LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΥΠ2021/043/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/01/2022 - I.O. GEO-GRAFICA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EUDCC (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) ΤΥΠ2021/064/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
12/01/2022 - DATAKNIGHTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ ΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΕΚΑ) ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ(ΥΦΚΠ) ΤΥΠ2021/053/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
19/04/2022 - NETU CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID ΤΟΥ ΥΠΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE - EUDCC) ΤΥΠ2021/061/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/02/2022 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ DOMINO ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ ΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (PROVISA) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2021/059/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/02/2022 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ EUDCC (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΥΠ2022/002/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
18/02/2022 - CYTA Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DDOS NETWORK PROTECTION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠ2022/010/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
23/05/2022 - CYTA Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2021/065/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
23/03/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CELLOCK LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2022/005/Σ/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
11/02/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (NEXT GENERATION FIREWALLS AND SWITCHES) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2021/067/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/03/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΥΠ2022/007/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/03/2022 - CYTA Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2021/044/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
12/05/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ STAR ONE CONSULTANTS LTD, PRICEWATERHOUSE LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠ2022/011/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/05/2022 - NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ WDM 2GBPS ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ DATACENTERS ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ (TAXFORALL) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2021/050/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/05/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ PRIMETEL PLC Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠ2021/017/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
19/05/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ D.G. TECHLINK LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΕΠ) ΤΥΠ2022/020/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
01/07/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ INFOCREDIT-SOFTBOT Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NCP ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (NATIONAL CONTACT POINT) ΤΥΠ2022/003/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
14/06/2022 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΕΚΑ ΤΥΠ2022/028/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
04/07/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ STAR ONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
THE PROVISION OF MAINTENANCE/SUPPORT AND OPTIONAL SERVICES FOR THE LXR.CCN SOFTWARE ΤΥΠ2022/013/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
05/05/2022 - VIVANSA S.P.R.L Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTER) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2022/012/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/05/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2022/018/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
06/07/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΡΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΓΟΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (N-VIS) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2022/021/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/07/2022 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΥΠ2022/024/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
18/07/2022 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CONTACT CENTER) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΥΠ2022/008/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/07/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INFOCREDIT GROUP LTD/INFOCREDIT SPV LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΥΠ2021/040/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
12/04/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IRON MOUNTAIN LTD, S. KANIKLIDES (CYPRUS) LTD, REISSWOLF CYPRUS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΠΑ ΚΑΙ VIES ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2022/030/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/08/2022 - G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2022/032/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
10/08/2022 - ΑΔΩΝΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FIMAS) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠ2022/023/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/07/2021 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ WDM 2GBPS ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ DATACENTERS ΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UCC (UNION CUSTOMS CODE) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2022/027/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
13/07/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ PRIMETEL PLC Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
REFORM OF THE GOVERNMENT΄S WEB PRESENCE ΤΥΠ2021/046/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
04/08/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ EY CYPRUS ADVISORY SERVICES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΖΗΝΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2022/031/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
02/08/2022 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (N-VIS) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2022/015/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/08/2022 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ELA (ESRI ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΥΠ2022/035/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/09/2022 - MARATHON DATA SYSTEMS Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2022/036/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
15/09/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΡΑΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIREWALL) ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠ20220/38/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/08/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "TCL" ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΥΠ2022/017/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
18/07/2022 - HELLENIC TECHNIAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (e-LAW) ΤΥΠ2021/057/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
01/09/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ COSMOS COMPUTERS Α.Ε.ΒΕ Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ COVID-19 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠ2022/037/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
09/09/2022 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ) ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠΟ) ΤΥΠ2022/033/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/09/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A. FINIRIS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2022/046/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/10/2022 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MANAGED DDOS SERVICES ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠ2022/009/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
23/05/2022 - CABLENET Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
PROVISION, IMPLEMENTATION, MAINTENANCE AND OPERATION OF AN INTEGRATED REGISTRY PLATFORM SOLUTION FOR THE DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY (DRCIP) ΤΥΠ2018/015/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
11/10/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NET-U CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠ2022/042/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
25/10/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΤΥΠ2022/034/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/10/2022 - 01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (EMAIL SECURITY APPLIANCE) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2022/041/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
25/10/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ EDAMS-LICENSES & PERMITS ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΤΥΠ2022/039/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
24/10/2022 - HYDRO-COMP LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΥΠ2022/006/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/10/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ D.G. TECHLINK LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΥΠ2022/006/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/10/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ D.G. TECHLINK LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2021/047/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/12/2022 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ AC GOLDMAN SOLUTIONS & SERVICES GSS LTD, NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΠΥΕΚΨΠ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΟΔΟΥ (ΑΡΙΑΔΝΗ) ΤΥΠ2022/040/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/11/2022 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2022/048/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/11/2022 - SILICONBLUE CORPORATION LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ DISASTER RECOVERY SITE ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΕΚΑ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΥΦΚΠ) ΤΥΠ2022/055/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/11/2022 - HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ADMANAGER SELF SERVICE ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ACTIVE DIRECTORY ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2022/056/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/12/2022 - CHANNEL IT LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΕΚΑ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΥΦΚΠ) ΤΥΠ2022/053/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
15/11/2022 - HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΦΕΚΨΠ.pdf