Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


19/10/2021

Πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ

15/10/2021

Ενημερωτική συνάντηση και παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

13/10/2021

Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη

03/10/2021

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας:
Aπό τις 4 Οκτωβρίου 2021 αιτήσεις και ηλεκτρονικά μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ

... περισσότερες ειδήσεις

Σχετικές Συνδέσεις