Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


29/09/2022

Gov.cy - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

31/05/2022

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι "Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο – Μαζί στον ψηφιακό κόσμο!"

18/01/2022

Tελικός πίνακας προσοντούχων υποψήφιων για πλήρωση 12 θέσεων λειτουργών εργοδοτουμένων πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και στη διοίκηση του Υφυπουργείου.

08/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 22/10/2021 ΑΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 5384 (ΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 937)


Σχετικές Συνδέσεις