Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με €672,5 δις σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις καθώς και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό 2021/241 της ΕΕ, τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. O συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου ανέρχεται στα €1,22 δις όπου το 25% αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες του Εθνικού ΣΑΑ, πατήστε εδώ.
Για το Οργανόγραμμα του ΤΥΠ με τις σχετικές παρεμβάσεις, πατήστε εδώ.
Στον πιο κάτω πίνακα βρίσκονται αναλυτικά τα στοιχεία των Έργων του ΤΥΠ, που περιλαμβάνονται στο ΣΑΑ.Στοιχεία Έργων Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Α/Α
Κωδικός Μέτρου
(Ref. No)
Σχετικό Μέτρο
(μεταρρύθμιση ή επένδυση)
Ονομασία Έργου
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Έργου
Θέση
1
C3.3I1
Επένδυση 1 (C3.3I1): Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο ΠαραλήπτηΟλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Κλάδου εταιρειών και πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Τάσσος ΠερικλέουςΑνώτερος Λειτουργός Πληροφορικής
Άννα Αλεξανδρίδη Λειτουργός Πληροφορικής Α΄
2
C3.4R5
Μεταρρύθμιση 5 (C3.4R5): Ενίσχυση της ικανότητας της Νομικής Υπηρεσίας Διαχείριση Υποθέσεων Νομικής Υπηρεσίας (eLaw)Έλλη ΓιαπάτουΑνώτερη Λειτουργός Πληροφορικής
Ηλίας ΚέκκοςΛειτουργός Πληροφορικής Α΄
3
C3.4I4
Επένδυση 4 (C3.4I4): Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Σύστημα Ιππόδαμος)Αιμίλιος ΑλεξάνδρουΑνώτερος Λειτουργός Πληροφορικής
4
C3.4R9
Μεταρρύθμιση 9 (C3.4R9): Ψηφιακός μετασχηματισμός των δικαστηρίων Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (η-Δικαιοσύνη) και Ηλεκτρονική Καταγραφή των ακροάσεων των Δικαστηρίων (DAR)Έλλη Γιαπάτου
Ανώτερη Λειτουργός Πληροφορικής
Αρτέμης ΧατζηλοίζουΛειτουργός Πληροφορικής
Στυλιάνα ΘεοφάνουςΛειτουργός Πληροφορικής
5
C3.5I2
Επένδυση 2 (C3.5I2): Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμώνΟλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το Τμήμα ΤελωνείωνΚυριάκος ΠιερήΛειτουργός Πληροφορικής Α΄
Ελένη ΠαυλίδουΒοηθός Λ. Διεκπ. Β’
6
C4.2R2
Μεταρρύθμιση 2 (C4.2R2): Καθορισμός και εφαρμογή νέας πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΠ Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος (G Cloud)Μάριος ΤζιαπούραςΛειτουργός Πληροφορικής
Α΄
Γιάννος ΚρύφτηςΛειτουργός Πληροφορικής
7
C4.2R4
Μεταρρύθμιση 4 (C4.2R4): Δημιουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχωνΔημιουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Τάσσος ΠερικλέουςΑνώτερος Λειτουργός Πληροφορικής
Μιχάλης ΑργυρούΛειτουργός Πληροφορικής
8
C4.2I1a
Επένδυση 1 (C4.2I1): Ψηφιοποίηση σε διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησηςΝέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το Τμήμα Οδικών ΜεταφορώνΙωάννης ΚαρασιαλήςΑνώτερος Λειτουργός Πληροφορικής
Χριστόφορος ΛιβέρδοςΛειτουργός Πληροφορικής
Γιώργος ΑθηαινίτηςΛειτουργός Πληροφορικής
EAX
Γεωργία ΧαραλάμπουςΛειτουργός Πληροφορικής
EOX