Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Αριάδνη) προσφέρει πληροφόρηση και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) που είναι διαθέσιμες από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω διαδικτύου.

Κατάλογος η-Υπηρειών: Πατήστε εδώ για να δείτε τις διαθέσιμες η - Υπηρεσίες