Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

31/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠ

27/01/2023

Πίνακας Προσοντούχων Υποψηφίων για Πλήρωση 9 Θέσεων Λειτουργών Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Λειτουργούς Πληροφορικής)

19/12/2022

Έκθεση Παρακολούθησης της Προσβασιμότητας Ιστότοπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα στην Κύπρο

19/12/2022

Πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στο τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής του Υφυπουργείου


Σχετικές Συνδέσεις