Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Βρείτε την πιο πρόσφατη ανάλυση και δεδομένα στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Για πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο παρακαλώ πατήστε εδώ.

Στον διαδικτυακό τόπο υπάρχουν έγγραφα, διαγράμματα και στοιχεία για θέματα που αφορούν την ευρυζωνικότητα, την η-Διακυβέρνηση, δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο και σχετικές, χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία, έρευνα και την καινοτομία, καθώς και άλλους βασικούς δείκτες.