Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 22/10/2021 ΑΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 5384 (ΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 937)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των προσοντούχων υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργούς Πληροφορικής για τη στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκησης του ΥΦΕΚΨΠ για σκοπούς υλοποίησης/ διαχείρισης ψηφιακών έργων της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αρ. ΑίτησηςΑΔΤΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
3575257630
2986222314
27101678314
4178725612
1494483712
2189806511
139640788,5
199916697,5
89950577
169547177
409610476,5
289364276,5
59459066
378501475,5
69904125,5
159212725,5
29372005,5
339853415
329699144
229420783
258843772,5
269589312
410157732
310121551
99248060,5
349905360,5
208765620

Σημείωση: Ο κατάλογος θα έχει ισχύ για 3 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα. Υποβολή ενστάσεων κατά της σειράς κατάταξης ή και της μη περίληψης υποψηφίων (ως μη Προσοντούχοι) στον πιο πάνω Πίνακα προσοντούχων υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση iandreou@dmrid.gov.cy) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.