Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά την τελευταία έκδοση του Δελτίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κύπρο η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023. Η νέα έκδοση του δελτίου είναι επίσης διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JoinUp μαζί με τα Δελτία και των άλλων χωρών της Ευρώπης.

Για πρόσβαση σε όλα τα Δελτία παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα του δελτίου είναι Αγγλικά.

DPA_Factsheets_2023_Cyprus_vFINAL_rev.pdfDPA_Factsheets_2023_Cyprus_vFINAL_rev.pdf