Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Διαδικτυακός Χώρος η-Συνεργασία
Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στη Δημόσια Υπηρεσία και της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για εκσυγχρονισμό της, έχει δημιουργήσει το Διαδικτυακό Χώρο «η-Συνεργασία» (ηλεκτρονική Συνεργασία). Η η-Συνεργασία αποτελεί μια κεντρική διαδικτυακή πύλη πληροφοριών, η οποία επιτρέπει σε ομάδες ατόμων να επικοινωνούν και να συνεργάζονται εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, απ’ όπου κι αν βρίσκονται. Κύριος στόχος είναι η απλοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας, κάνοντας το πιο αποδοτικό εξαλείφοντας τα τεχνικά και διαδικαστικά εμπόδια που υπάρχουν στους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας.Δυνατότητες / Λειτουργίες του Διαδικτυακού Χώρου

 • Ανταλλαγή – Αρχειοθέτηση – Δημοσιοποίηση εγγράφων ηλεκτρονικά
 • Αποθήκευση και οργάνωση επιχειρηματικών εγγράφων σε μια κεντρική τοποθεσία
 • Διαχείριση ροής εργασιών
 • Διεκπεραίωση εργασίας από το σπίτι ή άλλο χώρο (24Χ7)
 • Διακίνηση ηλεκτρονικών αρχείων μεγάλου μεγέθους
 • Προγραμματισμό/Διαχείριση δραστηριοτήτων
 • Αναζήτηση εγγράφων

Άμεση Επικοινωνία μεταξύ των Λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας
 • Χρήση του Διαδικτυακού Χώρου ως κοινωνικό μέσο (social network) για καλύτερη,ευκολότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία
 • Διεξαγωγή συζητήσεων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες να ανταλλάξουν ιδέες και να εκφράσουν απόψεις
 • Ανάρτηση πληροφοριών σε κοινό πίνακα σημειώσεων για άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση των χρηστών

Από τη χρήση του Διαδικτυακού Χώρου «η-Συνεργασία» αναμένονται τα πιο κάτω αποτελέσματα:
 • Αποδοτική και ασφαλής εργασία από ένα κεντρικό σημείο
 • Μείωση όγκου ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Αποφυγή διακίνησης χαρτιού
 • Εξοικονόμηση χώρου (για αποθήκευση εγγράφων) και κατ’ επέκταση λειτουργικών εξόδων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας