Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Έργο της Ψηφιοποίησης των ΦΙΦΑ των Κρατικών Νοσοκομείων / Κέντρων Υγείας
(υπό εξέλιξη)