Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Κατάλογος συστημάτων που λειτουργούν στη Νομική Υπηρεσία:

  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
  2. ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
  3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΦΥΩΝ
  4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
  5. ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΑΔ
  6. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
  7. ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΠΥΘΗΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΕ