Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για πρόσβαση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο παρακαλώ πατήστε εδώ.