Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


14/05/2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


23/01/2024

Απεβώσε ο ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του Τμήματος
Λέανδρος Μαρτίδης


18/12/2023

Νέο αυτοματοποιημένο σύστημα εξαγωγών (Automated Export System)
Τμήμα Τελωνείων


31/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠ


27/01/2023

Πίνακας Προσοντούχων Υποψηφίων για Πλήρωση 9 Θέσεων Λειτουργών Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Λειτουργούς Πληροφορικής)


19/12/2022

Έκθεση Παρακολούθησης της Προσβασιμότητας Ιστότοπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα στην Κύπρο


19/12/2022

Πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στο τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής του Υφυπουργείου


29/09/2022

Gov.cy - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


31/05/2022

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι "Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο – Μαζί στον ψηφιακό κόσμο!"


18/01/2022

Tελικός πίνακας προσοντούχων υποψήφιων για πλήρωση 12 θέσεων λειτουργών εργοδοτουμένων πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και στη διοίκηση του Υφυπουργείου.


08/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 22/10/2021 ΑΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 5384 (ΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 937)


03/11/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ


30/10/2021

Διαγωνισμός για την Ανάπτυξη και Κεντρική Διαχείριση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων


26/10/2021

Διαδικτυακή Πύλη για το "Σχέδιο Δράσης της Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου"


26/10/2021

Έργο Αναβάθμιση/Επέκταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – ΦΑΣΗ Β


19/10/2021

Πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ


15/10/2021

Ενημερωτική συνάντηση και παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


13/10/2021

Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη


03/10/2021

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας:
Aπό τις 4 Οκτωβρίου 2021 αιτήσεις και ηλεκτρονικά μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ