Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


03/11/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ


30/10/2021

Διαγωνισμός για την Ανάπτυξη και Κεντρική Διαχείριση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων


26/10/2021

Διαδικτυακή Πύλη για το "Σχέδιο Δράσης της Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου"


26/10/2021

Έργο Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – ΦΑΣΗ Β


19/10/2021

Πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ


15/10/2021

Ενημερωτική συνάντηση και παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


13/10/2021

Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη


03/10/2021

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας:
Aπό τις 4 Οκτωβρίου 2021 αιτήσεις και ηλεκτρονικά μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ