Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Διαχείριση Φαρμάκων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
Ολοκληρωμένη λύση συστήματος Διαχείρισης Φαρμάκων για τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα «Συνταγογράφησης», «Εγγραφής Φαρμάκων» (συμπεριλαμβανομένου και του υποσυστήματος της Τιμολόγησης) και «Τήρησης Αποθήκης».


Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας
Το Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Μηχανογραφεί την διαχείριση των βασικών αρχείων και διεργασιών των Κυβερνητικών Νοσοκομείων, Εξωτερικών Ιατρείων και Αγροτικών Υγειονομικών Κέντρων όπως σημειώνονται πιο κάτω:

 • Καταχώρηση δημογραφικών και ατομικών στοιχείων
 • Διαχείριση των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών.
 • Διαχείριση αρχείου των Ιατρών.
 • Διαχείριση των ραντεβού.
 • Διαχείριση στατιστικών πινάκων.

Κατάλογος κύριων συστημάτων και εφαρμογών που τρέχουν σε κάποια νοσηλευτήρια και στα Τμήματα / Υπηρεσίες του ΥΥ:
 1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) -Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Γενικό Νοσοκομείου Αμμοχώστου και σε αριθμό Κέντρων Υγείας των δυο επαρχιών.
 2. Σύστημα Plan B στα κρατικά νοσοκομεία Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Μακάριο, Πόλης και Κυπερούντας, Λίστες αναμονής, Ραντεβού
 3. Συστήματα CYPDIS, SAP, PPIS των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
 4. Kappa Software – λογισμικό φαρμακείων του ΟΚΥΠΥ
 5. Συστήματα του Τομέα Κάρτας Νοσηλείας (Κάρτα Νοσηλείας, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης)
 6. Συστήματα του Τομέα Διακίνησης Ευρωπαίων Πολιτών (11 ξεχωριστά συστήματα, Ευρωπαϊκά Έντυπα),
 7. Σύστημα Επιδοτούμενων ασθενών,
 8. Σύστημα Εξωσωματικής γονιμοποίησης,
 9. Σύστημα ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου) για Γαστρεντερολόγους
 10. Σύστημα για Διοικητικά πρόστιμα,
 11. Σύστημα Παρακολούθησης επιδημιολογικής μονάδας ,
 12. Σύστημα για Αποτελέσματα νερού Υγειονομικών Υπηρεσιών
 13. Σύστημα Αρχείου YY, ΙΥ, Ψυχιατρικών Υπηρεσιών
 14. Σύστημα Μαστογραφικού Ελέγχου
 15. Διάφορα Μητρώα: Νοσηλευτών, Μητρώο Ιατρών, Διαβήτη, Hiv-Aids(Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας κλπ
 16. Astraia: Σύστημα Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Μακάριο