Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά την τελευταία έκδοση του Δελτίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κύπρο η οποία δημοσιοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022. Η νέα έκδοση του δελτίου είναι επίσης διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JoinUp μαζί με τα Δελτία και των άλλων χωρών της Ευρώπης.
Για πρόσβαση σε όλα τα Δελτία παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα του δελτίου είναι Αγγλικά.DPA infographic_Cyprus_2022_vFinal.pdfDPA infographic_Cyprus_2022_vFinal.pdf
DPA_Factsheets_2022_Cyprus_vFinal_0.pdfDPA_Factsheets_2022_Cyprus_vFinal_0.pdf