Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Μηχανογραφημένο Σύστημα Μισθοδοσίας Εθνοφρουρών 


Το σύστημα προσφέρει την δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και εποπτείας της μισθοδοσίας των Εθνοφρουρών. Συγκεκριμένα καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Τήρηση όλων των στοιχείων των εθνοφρουρών που υπηρετούν
 • Αυτόματη μηνιαία παραγωγή του μισθολογίου
 • Διαχείριση όλων των χορηγημάτων και αυξομειώσεων τους
 • Διαχείριση κοστολογίων
 • Διαχείριση κονδυλίων
 • Επαναπληρωμές
 • Υπερπληρωμές και επιστροφές
 • Αποκοπές
 • Αναδρομικά
 • Παρακολούθηση αδειών και φυλάκισης εθνοφρουρών σε σχέση με το μισθολόγιο
 • Ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων (Μητρώο εθνοφρουρών,ισολογισμό, μηνιαία και ετήσια κατάσταση πληρωμών, επιταγές, επαναπληρωμές, υπερμπληρωμές, αποκοπές, κοστολόγια, αναδρομικά, ιστορικό εθνοφρουρού κ.λ.π.)