Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Κατάλογος Συστημάτων που λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης:

  1. Σύστημα Επιβολής Βαθμών Ποινής στην Άδεια Οδήγησης
  2. E -justice
  3. APOSTILLE
  4. Σύστημα Επιτρόπου Διοικήσεως
  5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕIΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ