Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείων και Γραμματειών των Σχολών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Το σύστημα αυτό παρέχει τα πιο κάτω:

  1. αυτόματη ετοιμασία του Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας των Λυκείων, Γυμνασίων και Τεχνικών Σχολών του Δημοσίου, με βάση τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα των μαθητών κάθε τάξης, τις ώρες διδασκαλίας μαθημάτων και καθηγητών, τα ονόματα των διδασκόντων καθηγητών, τα βασικά και παραγόμενα Τμήματα συνδιδασκαλιών κάθε τάξης, τις υπάρχουσες αίθουσες και εργαστήρια και τους περιορισμούς μεταξύ των δεδομένων αυτών, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Το σύστημα θα περιλαμβάνει πρόνοιες για την τροποποίηση του Προγράμματος, την δημιουργία προσωρινού ή ημερήσιου προγράμματος, καθώς και την ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων.
  2. αυτοματοποίηση των εργασιών των Γραμματειών των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει την τήρηση των στοιχείων και μαθημάτων των μαθητών, την καταχώρηση των απουσιών και βαθμολογιών των μαθητών, την έκδοση ενδεικτικών και απολυτηρίων, την αυτόματη ετοιμασία του προγράμματος των τελικών εξετάσεων, καθώς και την ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων.